Warunki uczestnictwa w konkursie „Moja Muzyka”

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci do lat 15. Rodzice wysyłają ich prace na grupę konkursową Fb muzofilii: „Konkurs Moja Muzyka 01.10.2021 – 31.10.2021”
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez rodzica zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, polubienie fanpage’a Muzofilia.
 3. Konkurs trwa 01.10.2021 do 31.10.2021 .
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 05.11.2021 o godzinie 15:00 za pośrednictwem Fanpage facebook.com/muzofilia, na grupie: http://www.facebook.com/groups/konkursmojamuzyka2021/, i na stronie muzofilia.com. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się na grupie : http://www.facebook.com/groups/konkursmojamuzyka2021/

  (Konkurs Moja Muzyka 01.10.2021 – 31.10.2021) .

  Zadanie konkursu „Moja Muzyka”

 5. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu przez rodzica w grupie Fb „Konkurs Moja Muzyka 01.10.2021 – 31.10.2021” pracy dziecka, która może być jedną z dwóch rzeczy:

  a) zdjęciem pracy plastycznej zatytułowanej „Moja Muzyka”

  b) nagraniem wideo zaśpiewanym lub zagranym na dowolnym instrumencie utworem solowym o długości do 2,5 minuty.

  Oprócz tego rodzic powinien przesłać w poście imię i nazwisko swojego dziecka, i jego wiek.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu.
 7. W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców.
 8. Uczestnik który otrzyma najwięcej polubień wygrywa nagrodę publiczności: 200zł .
 9. Pozostałe 3 prace wybrane zostaną przez jury w składzie:

  – Patrycja Kawęcka-Czerska (dyrektor, nauczyciel śpiewu IS Muzofilia),

  – Maciej Kuczko (nauczyciel gry na gitarze IS Muzofilia),

  – Andriej Jemakow (nauczyciel gry na pianinie IS Muzofilia)

 10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

  Postanowienia Ogólne

 11. Organizatorem konkursu jest firma Muzofilia z siedzibą w SP 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11 02-776 w Warszawie, NIP: 7962376568
 12. Fundatorem nagród jest Organizator
 13. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamie jego serwisu.

  Nagrody

 14. Pierwszą nagrodą jest nagroda publiczności, czyli ta praca która zbierze najwięcej polubień do dnia 31.10.2021 w wysokości 200zł .
 15. Drugą nagrodą są dwa miesiące nauki z wybranego instrumentu (gitara, gitara basowa, ukulele, pianino, skrzypce) GRATIS!!!! (później możliwość rezygnacji z dalszych lekcji)
 16. Trzecią nagrodą jest lekcja z Pati Cze dyrektorką szkoły, zawodowym coachem vocalnym, trenerką wokalną w show telewizyjnym hit hit hurra, pedagogiem śpiewu. Jest to konsultacja wokalna, która zawiera: – Lekcję wokalną (emisja głosu), – Określenie możliwości ucznia, – Wyznaczenia ścieżki i kierunku rozwoju, – Pomoc w nawiązaniu kontaktów z producentami muzycznymi.
 17. Czwartą nagrodą jest 10% zniżki za cały rok nauki w szkole muzycznej Muzofilia.
 18. Nagrody 2-4 można odebrać w jednym z 3 miejsc gdzie prowadzone są stacjonarne lekcje muzyki w Józefosławiu ul. Zakręt 17c, Warszawa – Ursynów ul. Hirszwelda 11 lub Warszawa Mokotów ul. Woronicza 15.
 19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.11.2021 po tym czasie Nagroda traci ważność.
 20. Organizator ma prawo podać dane uczestników Konkursu (imię i nazwisko) na Fanpage, grupie konkursowej oraz na swojej stronie muzofilia.com .
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

  Reklamacje

 24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: muzofilia.promocja@gmail.com.
 25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – „Moja Muzyka 2021”)
 26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia

  Obowiązek informacyjny

 27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Muzofilia z siedzibą na ul. Hirszfelda 11 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: muzofilia@gmail.com
 28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez grupę konkursową na Facebooku powiązaną z Fanpage facebook.com/muzofilia.
 29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym realizacji Nagród i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

  Postanowienia końcowe

 30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage (facebook.com/muzofilia).
 33. Biorąc udział w Konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Słownik terminów regulaminu

Konkurs: Opisany przez niniejszy regulamin konkurs, organizowany przez szkołę muzyczną Muzofilia, zatytułowany „Moja Muzyka”, trwający w dniach 01.10.2021 – 31.10.2021 .

Fanpage, fanpage Muzofilia: strona w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/muzofilia.

Uczestnik: dziecko reprezentowane przez konto na Facebook’u rodzica, jeden rodzic może zgłosić kilkoro swoich dzieci do konkursu.

Organizator: Szkoła muzyczna muzofilia z siedzibą podaną w punkcie 10 regulaminu, w dziale „Postanowienia ogólne”.

Zwycięzca: Jeden z 4 uczestników którego praca wybrana została do nagrody.

Nagroda: Jedna z 4 nagród opisanych w punktach 14-17 niniejszego regulaminu.

Bartosz Szetela – basista, aranżer, kompozytor.

• Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji.

• Jako kompozytor i aranżer pracuje m.in. dla Teatru „Maska” w Rzeszowie , przy wielu produkcjach płytowych oraz różnych festiwalach

i warsztatach muzycznych.

• Obecnie współpracuje z Krzysztofem Kiljańskim, Krzysztofem Herdzinem , Ryszardem Rynkowskim , Haliną Mlynkovą , Ewą Urygą , Jackiem

Kotlarskim, Grażyną Łobaszewską oraz z wieloma uznanymi instrumentalistami .

• jako basista współpracował m.in. z Edytą Górniak, Justyną Steczkowską, Katarzyną Groniec, Ryszardem Rynkowskim, Zbigniewem Wodeckim ,

Teatrem Muzycznym „Roma” w Warszawie, Krzysztofem Herdzinem, Jackiem Kotlarskim, Dorotą Jaremą , Anna Serafińską, Trebuniami Tutkami
, Tatianą Okupnik i Lenny White’m (support przed „Rollings Stones” na warszawskim Służewcu ).

• W 2006 roku uczestniczył w aranżowaniu I nagraniu płyty Marii Sadowskiej „Tribute to Komeda”, która zyskała miano „złotej płyty”.

• Występował także w produkcjach telewizyjnych : „Od przedszkola do Opola”, „Taniec z gwiazdami „, „Jak oni śpiewają”

„Kabareton-Mrągowo” , „Pejzaż bez Ciebie”, oraz na festiwalach: „Opole„ , „Sopot”i „Top Trendy” jako muzyk sesyjny.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie piotr-jarosz.jpg

Bobby – Mistrz Polski 2017 solo i mistrz Polski 2016 w kategorii duet. Reprezentant Hip Hop Akademii,  na koncie ma zagranych ponad 350 koncertów na terenie całego kraju. Zwycięzca Bruk European Beatbox Challenge 2013 oraz Lublin Battle 2016. Prowadził warsztaty wokalno-beatboxowe z okazji „Freedom Day” transmitowane przez stację CNN International na cały świat. Jeden z najbardziej utalentowanych beatboxerów młodego pokolenia, szkolony przez najlepszych m.in. Alema (mistrz świata 2015), Zede’go (mistrz świata 2009), Roxorloops’a (żywa legenda beatboxu), czy Dharni’ego (2 krotny zwycięzca Grand Beatbox Battle). Aktualnie jeden z niewielu młodych artystów tej kategorii, który prowadzi liczne warsztaty na wielu dużych imprezach m.in. na Przystanku Woodstock 2014, 2015, 2016 i 2019 (teraz pod nazwą: Pol’and’Rock Festival). Współpracował także przy projektach unijnych takich jak: “4 elements for 4 corners of Europe” i ” Hip Hop Entrepreneurship”. Ma na koncie wiele różnych projektów łączących beatbox z innymi instrumentami oraz wykorzystujących beatbox jako udźwiękowienie spektakli teatralnych czy tanecznych. Występował przed takimi artystami jak: Anna Karwan, O.S.T.R., Grubson, Tomasz ”Tomson” Lach, Tede, Paluch. Prowadzi również stałe warsztaty w Służewskim Domu Kultury, Strefie Kultury w Piasecznie oraz w FabLab Pobite Gary.  W marcu 2018 dołączył do zespołu Audiofeels.Największe inspiracje Bobby czerpie z funku, soulu, jazzu i muzyki elektronicznej dzięki czemu styl Bobby’ego jest bardzo wszechstronny. Potrafi się dostosować do każdego gatunku muzycznego, a każde show jest niepowtarzalnym połączeniem improwizacji z ułożonymi setami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie audiofeels-3338.jpg

Bobby – Mistrz Polski 2017 solo i mistrz Polski 2016 w kategorii duet. Reprezentant Hip Hop Akademii,  na koncie ma zagranych ponad 350 koncertów na terenie całego kraju. Zwycięzca Bruk European Beatbox Challenge 2013 oraz Lublin Battle 2016. Prowadził warsztaty wokalno-beatboxowe z okazji „Freedom Day” transmitowane przez stację CNN International na cały świat. Jeden z najbardziej utalentowanych beatboxerów młodego pokolenia, szkolony przez najlepszych m.in. Alema (mistrz świata 2015), Zede’go (mistrz świata 2009), Roxorloops’a (żywa legenda beatboxu), czy Dharni’ego (2 krotny zwycięzca Grand Beatbox Battle). Aktualnie jeden z niewielu młodych artystów tej kategorii, który prowadzi liczne warsztaty na wielu dużych imprezach m.in. na Przystanku Woodstock 2014, 2015, 2016 i 2019 (teraz pod nazwą: Pol’and’Rock Festival). Współpracował także przy projektach unijnych takich jak: “4 elements for 4 corners of Europe” i ” Hip Hop Entrepreneurship”. Ma na koncie wiele różnych projektów łączących beatbox z innymi instrumentami oraz wykorzystujących beatbox jako udźwiękowienie spektakli teatralnych czy tanecznych. Występował przed takimi artystami jak: Anna Karwan, O.S.T.R., Grubson, Tomasz ”Tomson” Lach, Tede, Paluch. Prowadzi również stałe warsztaty w Służewskim Domu Kultury, Strefie Kultury w Piasecznie oraz w FabLab Pobite Gary.  W marcu 2018 dołączył do zespołu Audiofeels.Największe inspiracje Bobby czerpie z funku, soulu, jazzu i muzyki elektronicznej dzięki czemu styl Bobby’ego jest bardzo wszechstronny. Potrafi się dostosować do każdego gatunku muzycznego, a każde show jest niepowtarzalnym połączeniem improwizacji z ułożonymi setami.