Przygotowanie do egzaminów wstępnych do Akademii Teatralnych

Kurs obejmuje cykl spotkań weekendowych podczas których pracować będziemy nad następującymi zagadnieniami, stanowiącymi obowiązkowe wymogi egzaminacyjne na wydziały aktorskie  :

– wymowa

– impostacja głosu

– rytmika

– umuzykalnienie

– postawa ciała, ogólne warunki ruchowe

– piosenka ludowa

– piosenka aktorska

– pomoc w doborze tekstów

– interpretacja tekstów

– zadania aktorskie

– zadania aktorskie na tekście

*Możliwe konsultacje indywidualne