Teatr dla dzieci i młodzieży

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży to okazja do twórczego rozwijania swoich zainteresowań, swojej kreatywności oraz pewności siebie. To także kształtowanie umiejętności prezentowania siebie, pokonywanie lęków i nieśmiałości, współpraca w grupie, rozwój mowy, zdobycie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i panowania nad nimi, a przede wszystkim dobra zabawa w gronie rówieśników!

Podczas zajęć pracujemy nad ciałem, głosem, wymową, wyobraźnią. Poznajemy różne techniki pracy scenicznej, które bywają przydatne w codziennym życiu, w pracy czy w szkole. Improwizujemy, zapoznajemy się z dobrą literaturą oraz oswajamy się z występami (wystąpieniami) przed publicznością. 

Zajęcia składają się z dwóch części:

  1. „Rozgrzewka” – podczas której ćwiczymy głos, aparat mowy, dykcję, rozgrzewamy ciało i wyobraźnię, szukamy sposobów wyrażania swoich emocji.
  2. „Część twórcza” – podczas której tworzymy sceny i etiudy aktorskie, pracujemy nad interpretacją tekstu, tworzymy sztukę teatralną.

Program zajęć obejmuje:

– dykcję i emisję głosu

– improwizację

– interpretację tekstu

– elementarne zadania aktorskie

– zabawy integracyjne, ruchowe, poprawiające koncentrację, uważność i słuchanie

– świadomość ciała

– autoprezentację

– pracę nad spektaklem