Zajęcia teatralne

Program zajęć:

 • Dykcja i emisja głosu – wprowadzenie zasad wymowy i operowania głosem, ćwiczenia usprawniające aparat mowy, wdrażanie poprawnej wymowy i emisji głosu w codziennej mowie.
 • Improwizacje – polegają na tworzeniu spontanicznych etiud ruchowo – gestyczno – słownych. Budują poczucie zespołowości, pomagają w wyzbyciu się skrępowania i nieśmiałości, rozwijają kreatywność, wzmacniają umiejętność koncentracji.
 • Zabawy rytmiczno-ruchowe – ich celem jest kształtowanie poczucia rytmu i sprawności psychoruchowej.
 • Interpretacja tekstu – obejmuje zagadnienia analizy tekstu (dostosowanego do wieku uczestników) i tworzenie własnych wypowiedzi w oparciu o tekst literacki, są szkołą logicznego myślenia i świadomego posługiwania się słowem.
 • Elementarne zadania aktorskie – poznanie i ćwiczenie technik i stylów gry, monologów, scen dialogowych, etiud scenicznych.
 • Występ przed publicznością – kształtuje umiejętność radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, determinuje do wdrażania i łączenia ze sobą poznanych podczas szkolenia technik i umiejętności, wyzwala radość twórczą, pozwala na samodzielną weryfikację zdobytych umiejętności oraz pozwala na ich prezentację.

Efekt pracy:

Spektakl teatralny/ teatralno-muzyczny

Dodatkowe korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach:

 • Rozwój wyobraźni i kreatywności
 • Trening autoprezentacji
 • Eliminowanie nieśmiałości
 • Ćwiczenie pamięci i koncentracji
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • Poznawanie i analiza dzieł literackich
 • Praca nad/z emocjami
 • Nabywanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.

Grafik zajęć

Cennik zajęć

INSTRUKTOR:

Beata Chyczewska